DELATNOSTI

Izvodjenje svih vrsta hidromašinskih  radova na izgradnji postrojenja otpadnih voda

Izgradnja postrojenja za preradu pitkih voda

Izgradnja i opremanje pumpnih i crpnih stanica svih kapaciteta

Izvodjenje radova na toplifikacionim sistemima

OSNOVAN 1991. 

U PRIVATNOM VLASNIŠTVU

35

ZAPOSLENIH

150

IZGRADJENIH HIDRO TEHNIČKIH OBJEKATA

© Copyright Hidrokontrol