MAŠINE ZA PREDTRETMAN OTPADNIH VODA

        Hidrokontro je pouzdan partner za nabavku opreme za prečišćavanje otpadnih voda dizajniranoj po meri. U našoj širokoj ponudi naćićete automatske fine i grube rešetke, peskolove, mastolove, spiralne automatske rešetke, prese, spiralne prese, transportere, kombinovane jediniceza širok spektar primena i druge proizvode za tretman otpadnih voda. Za više informacija o proizvodima na raspolaganju vam je naš stručni tim koji će odgovoriti vašim zahtevima u najkraćem roku.

PUMPE

       U našoj ponudi možete naći visoko tehnološke pumpe i pumpne sisteme za široku primenu naročito u distribuciji pitkih, otpadnih i kanalizacionih voda kao i distribuciju voda drugih namena i struktura. Pumpe iz naše ponude odlikuju odličan kvalitet i duži garantni rok. Za više informacija o proizvodima na raspolaganju vam je naš stručni tim koji će odgovoriti vašim zahtevima u najkraćem roku.

KOMPAKTNI PREČISTAČ OTPADNIH VODA

     Tipski prečistač otpadnih voda izradjen u jednoj posudi. Pojedinačni prečistač čine primarni taložnik i spremnik blata, deo za prozračivanje i naknadni taložnik. Najveći prečistač u jednoj posudi ima dužinu 10,90m, širinu 2,27m i  visinu 2,93m, kapacitet 500 ES i masu 7t. Raspon pojedinih tipskih, fabrički proizvedenih prečistača je od 20 ES do 500 ES. Obzirom na zahteve naručioca, moguće je sastaviti prečistač većeg kapaciteta tako da se zaredom ili uporedo dodaju pojedine posude. Prečistač je moguće namestiti nadzemno ili podzemno tako da je vidljiv samo poklopac. Ovaj kompaktni uređaj ima mogućnosti lakog prenošenja sa jedne lokacije na drugu zahvaljujući izuzetno robusnom kućištu i vrlo malim potrebama za izvođenjem građevinskih radova. U zavisnosti od zahteva moguće je dodati jedinice za uklanjanje azotnih jedinjenja (denitrifikacija), fosfora (defosfatizacija) i bakterija (dezinfekcija).Kapacitet čišćenja  menja se u odnosu na zakonski oredjene parametre ispusta u pojedinoj zemlji.

      MOGUĆNOST UPOTREBE:
 • Sela
 • Naselja za odmor
 • Hoteli, restorani
 • Kuće sa više stanova
 • Vojni objekti
 • Stambene četvrti
 • Auto kampovi i druga odmarališta
 • Mobilni prečistači u slučaju prirodnih i drugih nesreća
 • Nadogradnja već postojećih prečistača
 • Škole i vrtići
 • Marine
 • Industrija
      PREDNOSTI:
 • Montaža po sistemu ''Priključi i pokreni''
 • Minimalni gradjevinski radovi
 • Samostalan sistem ''Sve u jednom''
 • Najkompaktniji sistem na tržištu
 • Minimalno održavanje
 • Vrlo niska potrošnja energije
 • Dugotrajan
 • Prenosan i preseljiv
 • Modularni sistem
 • Nema potrebe za dodavanjem mikrokulture ili drugih dadataka za efikasan rad
 • Moguća nadogradnja procesa (nitrifikacija, denitrifikacija, dezinfekcija)
 • Moguća upotreba prečišćene otpadne vode za namakanje ili novu upotrebu
 • Kota odliva viša nego kota priliva
 • Proizvedena od armiranog poliestera
 • Izuzetno kratko vreme potrebno za upravljanje i održavanje (1 čovek sat/mesec)