PS Raška

Lokacija: Novi Pazar
Investitor: Grad Novi Pazar
Kapacitet postrojenja: Q=800 l/s
  • Režim rada pumpne stanice: 2+1 (dve radne i jedna rezervna pumpa) 
  • Pojedinačna snaga pumpe P= 200kW