PS Sarajina

Lokacija: Sarajina, Vranje
Investitor: Setec gmbh
Kapacitet postrojenja; Q=80 l/s
Pumpna stanica se sastoji od tri horizontalne centrifugalne pumpe snage 45kW i kompletnom automotikom pogonjenom frekventnim regulatorima