PS Topčider 1 i Topičider 2

Lokacija: Beograd
Investitor: Beogradski Vodovod i Kanalizacija
Topčider 1:
Kapacitet: 750 l/s
  • Tri pumpe pojedinačne snage P=160 Kw
Topčider 2:
Uradjena kompletna rekonstrukcija potisnog cevovoda kao i rekonstrukcija opreme za sprečavanje hidrauličkog udara
Kapacitet: 1880 l/s