PS Udovički plato - Smederevo

Lokacija: Smederevo
Investitor: JVP Srbija vode
Kapacitet postrojenja: Q=400 l/s
Pumpna stanica se sastoji od dve pumpne stanice :
  • Pumpna stanica sa zahvatnim pumpama
  • Pumpna stanica sa glavnim pumpama
  • Četiri pumpe snage P = 200 Kw svaka
  • Dve zahvatne pumpe P=18 Kw
  • Dve protivudarne posude 4m3